Đóng

Đào tạo GMP, hướng dẫn phần mềm GMP

Đào tạo GMP, hướng dẫn phần mềm GMP

Công tác đào tạo thực hành thao tác trong quá trình kiểm nghiệm, sản xuất, thanh tra nội bộ là hết sức quan trọng đối với nhà máy áp dụng nguyên tắc thực hành GMP. Công ty tư vấn xây dựng GMP (BISC) cung cấp dịch vụ đào tạo GMP, hướng dẫn phần mềm GMP.

đào tạo gmp

Chương trình đào tạo GMP bao gồm:

– Khái niệm về GMP
– Tổ chức, nhân sự
– Thiết kế nhà xưởng, hệ thống
– Nguyên vật liệu
– Tổ chức sản xuất
– Kiểm nghiệm
– Đảm bảo chất lượng
– Hồ sơ và tài liệu và ghi chép, lưu trữ
– Kiếu nại, Thu hồi và xử lý
– Tự thanh tra
– Thẩm định và đánh giá

đào tạo gmp

Đặc điểm chương trình đạo tạo GMP

Kết hợp thực hành với lý thuyết, với các nội dung đào tạo thiết thực, BISC sẽ mang lại cho tất cả nhân viên của bạn nhận thức cơ bản, hệ thống, phù hợp với công việc thực tế, đồng thời giải đáp tất cả những thắc mắc của học viên trong quá trình đào tạo.

đào tạo gmp

Ngoài gói dịch vụ đào tạo GMP cơ bản, cung cấp những kiến thức cơ bản về GPs, trong thực tế, khi thực hiện một số công tác cụ thể cần có các hướng dẫn chuyên sâu. Khi đó, nhiệm vụ tìm hiểu chuyên sâu đối với từng công việc được giao cho một phòng ban hoặc một nhóm nhân sự chuyên trách. Chương trình đào tạo sẽ được TGP thiết kế để cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành chuyên sâu theo từng chuyên đề.

– Thẩm định hệ thống HVAC
– Thẩm định môi trường sản xuất
– Thẩm định vệ sinh
– Thẩm định hệ thống nước
– Công tác triển khai nghiên cứu
– Thẩm định phương pháp phân tích

Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên các hướng dẫn, nguyên tắc của GMP cho từng chuyên đề kết hợp với những kinh nghiệm và thực tế triển khai tại Việt Nam chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cho học viên.

Mọi chi tiết về chương trình đào tạo, hướng dẫn GMP xin vui lòng liện hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG GMP

Địa chỉ: 30-32 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0916 772 559- 0913 363 358

Fax: (84-4)33560547

Email: daithang2000x7@gmail.com

Website: www.gmp-consulting.vn