Close

Thông tin kinh nghiệm công ty

Thông tin kinh nghiệm công ty


THÔNG TIN KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TY

TT Ngày ký CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG GIÁ TRỊ ĐỊA ĐIỂM
I   Công trình thi công các sản phẩm nội ngoại thất    
1.
2.
3.
4.
5.
    Công trình thi công các Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP  

Đang cập nhật…