Đóng

12/09/2017

Tủ cấy vô trùng loại thổi ngang

Mô tả chi tiết sản phẩm:

tủ cấy vô trùng

– Kích thước làm việc: 720*650*570

– Kích thước ngoài: 840*825*1430

– Bàn Inox
– HEPA:760*610*50*1

Trong không khí có nhiều VSV và các bào tử của chúng, đây là nguồn nhiễm khi nuôi cấy VSV, tế bào động, thực vật. Muốn cấy ít nhiễm khuẩn, công việc được tiến hành trong các phòng đặc biệt gọi là phòng vô trùng hay phòng cấy và tủ cấy vô trùng.

Nguyên tắc chung là làm thế nào để khi nuôi cấy thì bầu không khí trong sạch, ít có VSV trong không khí. Ngày nay có máy lọc không khí khỏi các VSV và bào tử nên có thể tiến hành thao tác cấy trong tủ trước luồng không khí vô trùng.

Tủ cấy vô trùng là thiết bị làm sạch không khí có thể tạo ra môi trường làm việc sạch đạt cấp độ ISO CLass5(Class 100). Tủ cấy vô trùng gồm 2 loại cơ bản là tủ cấy vô trùng dạng thổi đứng và tủ cấy vô trùng dạng thổi ngang. Với những đặc điểm và chức năng khác
nhau, sản phẩm này được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ điện tử, y học, thiết bị chính xác, ngành dược, nuôi cấy mô, công nghệ vi sinh và phòng thí nghiệm….

Sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn:

– IEST-RP-CC002.2 và AS1386.5

– Tiêu chuẩn khí sạch: ISO14664.1 Class 3, IEST-CC1001, IEST-G-CC1002 và tiêu chuẩn khí sạch khác.

– Tiêu chuẩn màng lọc: IEST-RP-CC034.1, IEST-RP-CC007.1, IEST-RP-CC001.3 và EN1822.

– Độ sạch trong vùng làm việc: theo tiêu chuẩn ISO14644.1 Class 3.

Bài viết liên quan