Đóng

26/05/2017

Tư vấn GMP

Tư vấn GMP

gmp_h01

CM Plus liên kết với một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia tư vấn nổi tiếng ở Nhật Bản và hải ngoại theo mô hình “GMP Platform” ®. Thông qua mạng lưới này, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn GMP ở mức cao nhất và cập nhật tốt nhất, cả khi tiếp xúc trực diện và qua mạng. Danh sách các dịch vụ dưới đây chỉ là một phần trong danh mục dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp rắc rối với bất kỳ vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn GMP, chỉ cần liên hệ với CM Plus Việt Nam.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập trang web của GMP Platform.

gmp_logo

gmp_h02

Tư vấn GMP

 • Hỗ trợ cho việc cải thiện/xây dựng hệ thống chất lượng, QMS, và PQS
 • Hỗ trợ cho việc cải thiện/xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm
 • Hỗ trợ cho thẩm định quy trình/các hoạt động CMC
 • Hỗ trợ cho việc cải thiện/xây dựng hệ thống nguyên liệu
 • Đề xuất để cải thiện hệ thống nhà xưởng/thiết bị
 • Hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ thẩm định/đánh giá

Hỗ trợ thanh tra

 • Tiến hành thanh tra giả định do các cựu thanh tra viên thực hiện
 • Phân tích mức độ sẵn sàng thanh tra GMP của khách hàng và báo cáo đưa ra các giải pháp cần thiết để cải tiến.
 • Hỗ trợ việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức cuộc họp với cơ quan thanh tra.

Đào tạo GMP/QMS

 • Chương trình dạy và học GMP trực tuyến
 • Chương trình đào tạo theo nhóm tập trung vào giải quyết vấn đề

Hỗ trợ thanh tra nhà cung cấp

 • Hỗ trợ đào tạo thanh tra viên

Tư vấn GMP cho y học tái tạo

 • Chẩn đoán GMP về trung tâm xử lý di động (CPC) về cơ sở hạ tầng cứng và mềm
 • Hướng dẫn GMP cho các nhà quản lý vận hành CPC, kỹ sư và nhà nghiên cứu

Tư vấn Bảo trì Nhà xưởng

 • Bảo trì/quản lý và chẩn đoán nhà xưởng
 • Soạn thảo kế hoạch cải thiện nhà xưởng và dự toán chi phí
 • Hỗ trợ cài đặt hệ thống bảo trì/quản lý nhà xưởng

M&A Support

gmp_h03

Tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi GMP Platform bắt đầu với “phân tích khoảng hở” (Gap analysis), giúp xác định các vấn đề hiện tại của khách hàng.

Gap analysis được thiết kế để xác định khoảng cách giữa việc thực hiện GMP lý tưởng ấn định bởi Luật Dược của Nhật Bản, Mỹ, EU hoặc PIC/S với tình hình thực tế áp dụng GMP của một đơn vị thông qua các thông số phản ảnh từ các hệ thống và nhà xưởng có tại đơn vị đó. Đặc biệt, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đến tận cơ sở sản xuất của khách hàng để quan sát và đánh giá các công trình chủ yếu (bao gồm sơ đồ bố trí, quản lý cấp sạch áp dụng HVAC, sơ đồ lưu chuyển, v.v…) cũng như các cơ sở hạ tầng đảm bảo chất lượng (bao gồm tài liệu, hệ thống bảo đảm chất lượng, và hệ thống quản lý chất lượng). Một báo cáo sẽ được lập sau đó, trong đó nêu ra các đề xuất để cải thiện nếu cần thiết.

chart_gapbunseki

Được hỗ trợ bởi các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, GMP Platform cung cấp giải pháp dịch vụ một cửa cho vấn đề của khách hàng.

Chúng tôi rất linh hoạt. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ của chúng tôi bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, và ở mọi quy mô mà khách hàng cần.

Bài viết liên quan